بازگشت اسماعیل بخشی به کشت و صنعت هفت تپه

بازگشت به کار اسماعیل بخشی یکی از شرط های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای پایان دادن به اعتصاب همگانی در این بنگاه عظیم اقتصادی بود

شوش: اسماعیل بخشی، سخنگوی کارگران نیشکر هفت تپه، پس از تحمل مدت ها زندان و اخراج، امرو، ۱۵ آذر ۹۸، به سر کار خود بازگشت.

بازگشت به کار اسماعیل بخشی یکی از شرط های کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه برای پایان دادن به اعتصاب همگانی در این بنگاه عظیم اقتصادی بود.

اسماعیل بخشی، که از سوی دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی به اتهامات سیاسی به ۷ سال زندان قابل اجرا محکوم شده است، در ۸ آبان امسال به طور موقت و با وثیقه از زندان آزاد شد. 

 

برگرفته از: 
https://t.me/jonbesheiranian/10137
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر کاوه جویا

عنوان مقاله: 
بازگشت اسماعیل بخشی به کشت و صنعت هفت تپه
عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
متأسفانه آقای کیانوش توکلی گزارش های مربوط به کنشگران درونمرزی و زندانیان سیاسی، مانند همین گزارش پیرامون اسماعیل بخشی را، فوراً از صفحه ی نخست برمی دارد و به حاشیه ها پرتاب می کند و در عوض مطالبی کم مایه یا مطالبی را که ربط مستقیمی با رخدادهای درون ایران ندارند، با انگیزه ی گرفتن «کمک مالی» یا دوستی های شخصی یا خودعزیزی برای برخی از جریان های نام و نشان دار، با چنگ و دندان مدت ها در صفحه ی نخست و بخش های فرازین و میانی به نمایش می گذارد! به دید من، با توجه به داعیه ی سمت گیری اپوزیسیونی ایران گلوبال، گزارش های خیزش مردم در درون ایران و دیدگاه های کنشگران جان برکف درونمرزی که با اصل رژیم جمهوری اسلامی در ستیزند باید در چیدمان مطالب ایران گلوبال اولویت داشته باشند، نه اینکه برعکس به حاشیه ها کشانده شوند. به عنوان نمونه آقای توکلی از انتشار گزارش پیرامون بازگشت اسماعیل بخشی