گفتگو با مهرداد درویش پور: پیامد خشونت دولتی در سرکوب خیزش آبان و تاثیر آن بر مبارزات

گفتگو با مهرداد درویش پور:
پیامد خشونت دولتی در سرکوب خیزش آبان و تاثیر آن بر مبارزات مسالمت آمیز
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: