سفیر روسیه در ایران می‌گوید علی خامنه‌ای 'طرفدار روسیه مقتدر' است