گردهمایی اعتراضی بازنشستگان در تهران و همراهی سراسری فرهنگیان

ویدئو
سختی گذران زندگی، کمی دریافتی بازنشستگی، فساد نهادهای حکومتی، اجرا نشدن قانون همسان سازی و قانون خدمات مدیریت کشوری، ناکارآمدی بیمه ی درمانی و سرکوب کنشگران صنفی از موارد اعتراضات بازنشستگان هستند

 

امروز، ۲ دی ۹۸، گروه بزرگی از بازنشستگان کشوری و لشکری در تهران، در برابر مجلس جمهوری اسلامی، گردآمدند و به پایمال شدن حقوق خود از سوی حکومت اعتراض کردند.

سختی گذران زندگی، کمی دریافتی بازنشستگی، فساد نهادهای حکومتی، اجرا نشدن قانون همسان سازی و قانون خدمات مدیریت کشوری و ناکارآمدی بیمه ی درمانی، از موارد اعتراضات بازنشستگان می باشند، که در شعارهای همایش امروز بازتاب یافتند.

همچنین، شعارهایی چون: «تاحق خود نگیریم، از پا نمی نشینیم»، «اینهمه بیعدالتی، هرگز ندیده ملتی»، «معلم زندانی آزاد باید گردد»، «مجلس! دولت! بس است فریب ملت» و «اعتراض، اعتراض، فلاکت، فقر» در گردهمایی امروز فریاد زده شدند.

همزمان با همایش اعتراضی بازنشستگان در برابر مجلس، بسیاری از فرهنگیان در نقاط گوناگون ایران در دفتر مدرسه ی خود گردآمده، در همراهی با اعتراض بازنشستگان به بست نشینی پرداختند.

 

 

 

مریوان، دبیرستان "آمنه": بست نشینی معلمان در دفتر مدرسه، در همراهی با گردهمایی اعتراضی بازنشستگان

 

شیراز، دبیرستان "رشد": بست نشینی معلمان در دفتر مدرسه، در همراهی با گردهمایی اعتراضی بازنشستگان

 

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: