آینده ی گذار مسالمت آمیز تاریک است!
28.12.2019 - 21:49

حکومت مردم را به کجا می برد؟

رژیم با کشتار مردم و حکومت نظامی اعلام نشده" جامعه را به کجا می برد؟

-عمدتاً به طرف رفراندوم و گذار مسالمت آمیز؟
-یا به سوی یک گذار قهر آمیز؟

آیا او با جنگی که در آبان 98 علیه مردم به راه انداخت و آنرا „ جنگ جهانی“ نامید،
راههای گذار مسالمت آمیز را به روی جامعه نبست؟

میگوید یا باید ج. اسلامی را قبول کنید و یا باید انقلاب کنید و کشته بدهید!
کدام حادثه پیش روی جامعه قرار دارد؟

Missing media item.

اگر حوادث استثنایی پیش نیایند:
-اعتراضات مردم ادامه خواهند داشت. آنها در "فرصتهای مناسب"  فوران خواهند کرد.
با ادامه حرکات اعتراضی مختلف، تعداد جمعیت معترض بیشتر و بیشتر خواهد شد.

رژیم نخواهد توانست مخارج نیروی نظامی خود را بخوبی تأمین کند.
باور نیروهایش بر بقای حکومت به علل مختلف، تدریجاً خواهد شکست.

نیروی حکومت تقسیم شده و بدنه آن به مردم خواهد پیوست.
مردم با ادامه ی نافرمانی مدنی و اعتصابات و تظاهرات سراسری، با حرکات میلیونی در شهرهای بزرگ، قدرت را از دست حکومتی که نامشروع شده خواهند گرفت. و در صورت لزوم از خود دفاع خواهند کرد. متناسب با خطری که جان آنها و دوستانشان را مورد تهدید قرار خواهد داد.

با آزادی زندانیان سیاسی، شورای موقتی( از فعالان و شخصیتهای سیاسی داخل و خارج)، برای اداره کشور تشکیل خواهد شد.
برقراری نظم و امنیت در نقاط مختلف با شورا ها و انجمها ی محلی مردم  خواهد بود.
در فضای آزاد سیاسی احزاب و سازمانها و تشکلها خود را برای تشکیل مجلس مؤسسان آماده خواهند کرد.

Missing media item.
رژیم میخواهد
بین حکومت و مردم جنگ داخلی پیش آید. بسیار طالب این رخداد است،
ترجیح میدهد تا آخر بجنگد و قدرت را از دست ندهد. مانند دیکتاتور سوریه.
میخواهد از قشون و انبارهای اسلحه که در این چهار دهه تدارک دیده خوب علیه معترضان استفاده کند.
اما مردم این شانس را به او نخواهند داد.
**
آینده ی گذار مسالمت آمیز تاریک به نظر میرسد! حکومت به جنایات خیلی بیشتری دست خواهد زد.

 

 

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

آ. ائلیار

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما