«جنگ»، بهانه تعویق حل تضاد آشتی ناپذیر ملت ایران و حکومت اسلامی

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست!
شغل غیرشرافتمدانه روضه خوانان، شیادی، فریبکاری، دروغ بافی و شهیدسازی می باشد و بدون تردید از ترور قاسم سلیمانی، داستان “حسین” دیگر خواهند ساخت تا در فضای دینی، آزادی خواهان را سرکوب کنند، به غارتگری خود ادامه دهند و قیام ملی برای سرنگونی رژیم را به تعویق اندازند. جامعه به اعتبار آگاهی سیاسی و اجتماعی در برابر تب شهیدسازی حکومت واکسنیزه می شود و از شاهراه مبارزه سرنگون طلبانه منحرف نمی گردد. خیزش های دیماه 1396 و دیماه 1398، آدرس همبستگی و پیکار مشترک را بما نشان دادند.

 

«جنگ»، بهانه تعویق حل تضاد ملت ایران و حکومت اسلامی

دشمن ما همینجاست، دروغ میگن امریکاست!

روز جمعه 13 دیماه نفر اول ارگان تروریستی – اسلامی سپاه قدس در فرودگاه بغداد هدف بالگردهای امریکائی قرار گرفت. رژیم اسلامی – تروریستی حاکم بر ایران، تاریخ 40 ساله سرکوب، قتل عام و جنایت علیه بشریت در ایران و نیز 8 سال جنگ با عراق و ..  را در پرونده خود دارد.

رژیم اسلامی در چهار دهه گذشته، هستی ملت ایران را در غزه، لبنان، سوریه، عراق، یمن و .. برای گسترش و استقرار فاشیسم اسلامی هزینه کرد. راست این است که کشور ما در جریان به انحراف کشاندن انقلابی آزادی خواهانه، استبدادستیزانه و جمهوری خواهانه، و در نتیجه ائتلافی جهانی، طعمه اسلامگرایان خونخوار و تبهکار شد.

از روز نخست جنگی همه جانبه آغاز شد. ایران به اشغال اسلامگرایان درآمد و در 40 سال گذشته اشغالگران به غارت و استثمار و تصرف کشور بسنده نکرده، بلکه دامنه اشغالگری را به تهاجم علیه تاریخ، فرهنگ، زبان و هویت ایرانی گسترش دادند و خشکاندن ریشه های ایرانیت را در دستور کار گذاشتند.

در تاریخ، جنگ های تجاوزگرانه فراوانی رخ داده است. بدترین نوع جنگ ها، جنگ هایی بوده که از اشغال سرزمین و غارتگری پا فراتر نهاده و هویت ملت را هم مورد تجاوز قرار داده است و حکومت اسلامی در ایران از جمله چنین تجاوزکارانی می باشد.

اگر ایران چهل سال پیش به اشغال روسیه یا امریکا درآمده بود، در این چهار دهه در جنگ آزادیبخش بارها ایران آزاد شده بود و پس از آزادی باندازه امروز، به تاریخ، فرهنگ، اخلاق، روح و روان جامعه، اقتصاد، سرمایه انسانی و .. آسیب نرسیده بود.

می خواهم نتیجه گیری کنم که برای ایران و ایرانیان، دشمنی کثیف تر از نظام حاکم وجود ندارد و ملت ایران بایستی هوشیار باشد و برای هزارمین بار در دام آخوندها گرفتار نشوند.

حکومت اسلامی خوش دارد که ایران را در تب جنگ نگهدارد، تا امر انقلابی دیگر و سرنگونی نظام را به تاخیر اندازد.

ترور رهبر نهاد تروریستی سپاه قدس توسط امریکا در عراق، مسئله ایران و ایرانیان نیست. ملت ایران به اندازه کافی حاکمان پلید را تجربه کرده و تجربه را تجربه کردن، نه خطا، که فاجعه است. از اینرو مردم نمی توانند گوشت جلو توپ حکومت شوند و لازم است که از دایره درگیریها و احتمالن جنگ میان دست اندرکاران حکومت اسلامی با دیگران، خود را بیرون بکشند و در جبهه تدارک برای قیام ملی و سرنگونی رژیم اسلامی خود را آماده کنند.

ما برای استقرار آزادی، دمکراسی، استقلال، صلح، رفاه و آسایش مردم، راهی جز انقلاب سوم نداریم. انقلابی که مبرا از خطاهای انقلاب مشروطه و انقلاب بهمن باشد و ایران را براستی در کنار کشورهایی نظیر نروژ، فرانسه و آلمان قرار دهد.

شغل غیرشرافتمدانه روضه خوانان، شیادی، فریبکاری، دروغ بافی و شهیدسازی می باشد و بدون تردید از ترور قاسم سلیمانی، داستان “حسین” دیگر خواهند ساخت تا در فضای دینی، آزادی خواهان را سرکوب کنند، به غارتگری خود ادامه دهند و قیام ملی برای سرنگونی رژیم را به تعویق اندازند. جامعه به اعتبار آگاهی سیاسی و اجتماعی در برابر تب شهیدسازی حکومت واکسنیزه می شود و از شاهراه مبارزه سرنگون طلبانه منحرف نمی گردد. خیزش های دیماه 1396 و آبانماه 1398، آدرس همبستگی و پیکار مشترک را بما نشان دادند.

خیابان را بعنوان میدان نبرد برای تغییر توازن قوا بسود ملت دریابیم!

خیابان ما را متحد می کند!

اقدام مشترک ملت در خیابان، ایران را آزاد می کند!

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: