جبران زیان صدا و سیما؛ دو هزار میلیارد تومان از جیب دولت می‌رود