به‌هوش باشید!

نظام‌های دیکتاتوری هیچ حرکتی را بدون برنامه(کوتاه یا بلند مدت) انجام نمی‌دهند، یعنی که با یک تیر چند نشانِ در نهایت به نفعِ حکومت را هدف می‌گیرند.

نظام‌های دیکتاتوری هیچ حرکتی را بدون برنامه(کوتاه یا بلند مدت) انجام نمی‌دهند، یعنی که با یک تیر چند نشانِ در نهایت به نفعِ حکومت را هدف می‌گیرند.

خلاصه می‌گویم:

سپاهِ سرکوبگرِ پاسداران که عملکردِ حیوانی‌اش با مردمِ معترض بر هیچ‌کس پوشیده نیست، در حال تلطیف و جااندازی واژه‌‌ی «سرکوب» در میانِ جامعه و اذهانِ مردم است. ماشین‌هایی با شعارِ «سرکوبِ کرونا» راه‌اندازی کرده‌اند؛ این یعنی درست مانند عادی سازی اعدام‌های خیابانی؛ می‌خواهند واژگانی همچون «سرکوب» و یا «اعتراض» را عادی‌سازی و در فرهنگِ شنیداری و بصریِ جامعه، تلطیف، موجه و در نهایت خنثی کنند. فرهنگ‌سازی از همین‌جا آغاز می‌شود...

حکومت‌های دیکتاتوری هیچ حرکتی را بدونِ برنامه انجام نمی‌دهند.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 
https://www.facebook.com/m.ravanshid