موج سواری بر کرونا، بازی سیاسی حکومت اسلامی با جان ملت

حکومت آگاهانه از سرایت ویروس کرونا به کشور استقبال کرد تا با آغاز بحران، موجودیت نظام را از تیررس قیام مردمی دور کند. سران نظام وارد بازی مرگ بار موج سواری بر کرونا و ریسک روی جان ملت شده اند. حکومت غافل از آن است که با آری به کشتار کلان ویروسی شهروندان ایرانی، حکم مرگ خود را کرده است.

 

 

 

ایرانیان بیش از چهار دهه اسلام سیاسی را در ایران تجربه کرده و همچنان تاوان خطای رفتن زیر پرچم پوپولیسم دینی را می پردازند. پوپولیست های اسلامی در نتیجه ائتلاف با خرافات مذهبی اقشار عقب مانده، “عوام” را چون موم در دست خود نگه داشتند. سلطنت را طاغوت، غرب را شیطان، آزادیخواهان را ضد انقلاب و کمونیست ها، سوسیالیست ها و لائیک ها را کافر معرفی کردند.

حاکمان از خاستگاه مسلمانان 1400 سال پیش در عربستان، فرمان بازگشت مردمان به عصر بربریت را صادر کرده و بر اساس اندیشه های پوسیده و ارتجاعی، ایرانیان را قضاوت، محاکمه و مجازات کردند. راز دوام حکومت اسلامی در پیوند آن با “عوام” خرافه گرا بود. “عوامی” که دوران روشنگری را در چهار دهه گذشته سپری کرده به شهروندانی صاحب شعور سیاسی و دمکراتیک استحاله یافته و در چارچوب “امت اسلامی” تعریف نمی شوند.

بررسی سیاست های تحمیق مردم، موج سواری رژیم اسلامی و روند استحاله “امت اسلامی” به شهروندان جامعه ایران (جامعه شهروندی) از اهمیت زیاد برخوردار است.

به فرازهای گفتمان های پوپولیستی تحمیق گرانه و موج سواری های حکومتی اشاره می شود:

1-تنزل نقد دیکتاتوری پهلوی به “طاغوت” زدائی

2-امریکا “شیطان بزرگ”، سرپوشی بر ارتجاع فاشیستی در ایران

3-قتل های دهه 60 و جنایت علیه بشریت، به بهانه حفظ اسلام و نظام اسلامی

4-استراتژی فتح قدس و نابودی اسرائیل در منطقه

5-استراتژی بت سازی، معبدسازی و مرده پرستی

6-استفاده ابزاری از جنگ، به منظور استقرار حکومت اسلامی و بازپس ستاندن دستاوردهای پس از مشروطه

7-دفاع از “حرم زینب”، بهانه جنگ افروزی در سوریه

8-انرژی هسته ای، ابزار آرمان ابرقدرتی پان اسلامیسم شیعه در منطقه و جهان

9-سرکوب های 1388 به بهانه اسلام ، و تحکیم مواضع مافیای غالب در نظام

10-زلزله: دزدی و باجگیری از کمک های مردمی به زلزله زدگان و هزینه آنها در سوریه و ..

11-سیل: دزدی و باجگیری از کمک های مردمی به سیل زدگان و هزینه آنها در سوریه و ..

12-کشتارهای 1396 به بهانه حفظ اسلام و نظام اسلامی

13-کشتارهای آبانماه 1398، به بهانه حفظ اسلام و نظام اسلامی

14-ترور مسئول نهاد تروریستی سپاه قدس، هدفگیری هواپیمای مسافربری به منظور بهره برداری سیاسی و موج سواری

15-کرونا در چین، سیاست درهای بسته جهانیان و درهای باز حکومت اسلامی با هدف موج سواری بر کرونا و ریسک روی جان ملت جهت برون رفت از شکست انتصابات، تحت الشعاع قرار دادن کشتارهای قیام ابانماه و ماجرای سرنگون کردن هواپیمای مسافربری.

تاریخ حکومت اسلامی در ایران با تحریف و تحمیق مردم و تامین منافع شبکه های مافیائی اسلامی عجین است.

واقعیت این است که حکومت آگاهانه از سرایت ویروس کرونا به کشور استقبال کرد تا با کمک بحران، موجودیت نظام را از تیررس قیام مردمی دور کند. سران نظام وارد بازی مرگ بار موج سواری بر کرونا و ریسک روی جان ملت شده اند. حکومت غافل از آن است که با آری به کشتار کلان ویروسی شهروندان ایرانی، حکم مرگ خود را صادر کرده است.

اقبال اقبالی

04.03.2020

منبع: 
تریبون ایران
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: