تاثیر کرونا در رابطه خرافات و علم در جامعه مدنی

نگاه روانکاو با دکتر حسن مکارمی: بخش پنجاه و نه (تاثیر کرونا در رابطه خرافات و علم در جامعه مدنی)
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان اسفند ماه ۱۳۹۸ پاریس
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: