ساخت مجتمع بیمارستانی دوهزار تختخوابی ارتش در دو روز!

بیمارستان و نقاهتگاه دو هزار تختخوابی ارتش در تهران و در ظرف چهل و هشت ساعت قرار است فردا چهارشنبه ساعت ده صبح آماده بهره برداری باشد
منبع: 
نشریات داخلی
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: