ایران 98 و ایران 99 در نگاه علی فکری

در گفتار کنونی علاوه بر نگاهی تحلیلی به اوضاع ایران در سالی که پشت سر گذاشتیم، به بررسی خطر قدرتگیری نظامیان در آینده ای نزدیک نیز پرداخته شده است. همچنین در شروع بحث به قیاس اندیشه تعاون گرا با تفکر خودمحور بیین پرداخته ام.
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: