پاسخ به چند پرسش آقای کیانوش توکلی درباره شکاف دو نسل
22.04.2020 - 12:03

 

 

 

لطفا به پرسش های زیر پاسخ های کوتاه بدهید:

یک - شکاف نسل ها از دید شما چگونه است؟ پدیده ای طبیعی است؟ یا عجیب به نظر می رسد؟

پاسخ: شکاف نسل ها پدیده ای طبیعی است و نمی توان دو نسل را همسان دانست.

دو - آیا در ایران ما با تفاوت نسل ها و یا با تقابل نسل ها مواجهيم؟

پاسخ: در ایران ما هم تفاوت نسل ها را داریم و هم تقابل نسل ها را، درباره تقابل نسل ها نیز اگر ما واژه عربی تقابل را برابر با برخورد ناسازگارانه بدانیم نمی توان ناسازگاری دو نسل را در همه جا یکسان دانست، برای نمونه اگر در یک جا نسل گذشته دارای سواد کم و نسل نو دارای سواد بالا باشد ناسازگاری بیشتر از جائی خواهد بود که هر دو نسل دارای سواد یکسان هستند! همچنین دیدگاه های باورداشتی (ایدئولوژیک) و سیاسی دو نسل اگر یکسان باشند یا ناسازگاری میان نسل ها دیده نخواهد شد و یا اگر دیده شود بسیار کم خواهد بود، برای نمونه خانواده ای که پس از انتحار اسلامی سال ها با دژخیمان و شکنجه گران رژیم گندیده و پوسیده ولایت فقیه درگیر بوده اند با همدیگر ناسازگار نخواهند بود و یا اگر هم مادر و هم دختری در یک خانواده به حجاب سیاهی و تباهی رژیم دوزخی ولایت فقیه باور نداشته باشند باهم ناسازگار نیز نخواهند بود اما اگر در یک خانواده حزب اللهی دختری باورش را به خرافه های رژیم آخوندی درباره حجاب و عفاف و محرم و نامحرم و حلال و حرام و واجبات و مستحبات و مکروهات از دست داده باشد ناسازگاری سخت و توفانی بی چون و چراست! به هر روی ما در ایران مردم یکدست و یکسان نداریم و در ایران هم ناسازگاری دو نسل و هم سازگاری دو نسل هر دو یافت می شوند و درجه این ناسازگاری و سازگاری نیز یکسان نیست!

سه - نقش جوانان در تحولات سیاسی ده سال اخیر را چگونه ارزیابی می کنید؟

پاسخ: جوانان در دگرگونی های سیاسی ده سال گذشته جایگاهی کلیدی داشته اند.

چهار - چرا اپوزیسیون سنتی خارج از کشور در کارش موفق نبوده و مورد اعتماد جوانان نیست؟

پاسخ: چون کار اپوزیسیون فرامرزی پرچانگی و حرافی و وراجی بوده است و در میدان کردار کاری نکرده است.

پنج - چه مسائلی در تفاوت سنی و فاصله نسل ها تأثیر دارند؟ کندکاری در استفاده از تکنولوژی دیجیتالی؟ یا زبان نسل قدیم با جوانان فرق می کند؟ و یا ادبیاتی که امروز استفاده می کنند با ادبیات ما فرق دارد؟

پاسخ: همه این پدیده ها می توانند در دوری نسل ها کارائی داشته باشند.

شش - آیا کاملا طبیعی است که نسل انقلابی ها نتوانند با جوانان ارتباط بر قرار کنند؟

پاسخ: روشن نیست که در این پرسش "انقلابی ها" برابر با چیست؟ اگر این واژه برابر است با کسانی که در سال ۱۳۵۷ به جای انقلاب دست به انتحار اسلامی زدند و از سرزمین ایران دوزخی بی همتا در جهان ساخته شد و هنوز هم که هنوز است به پندارهائی مانند: "الله اکبر، خمینی رهبر!" باورمند هستند باید گفت که کسی باید مغزش با گچ پر شده باشد که با چنین کسانی افت و خیز داشته باشد!

هفت - به نظر شما تفاوت در سن نسل هاست و یا تفاوت در عملکرد و دیدگاه‌ ها نسل ها؟

پاسخ: روشن است که ناهمسانی در کارکرد و دیدگاه نسل هاست و این ناهمسانی پیوندی با سن ندارد.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما