اتهام «توهین به اسلام»؛ این‌بار بازیگر معروف مراکشی