آخرین بازیهای امنیتی رسانه ای رژیم

روایتی جدید از آخرین تحرکات امنیتی رسانه ای

این روز ها شاهد چند نزاع رسانه ای در میان مخالفان اپوزیسیون هستیم که بر باور این قلم ریشه در نهاد های امنیتی دارد

1- نزاع میان آقایان ایرج مصداقی  از یک سو و  علی  جوانمردی  وسازمان مجاهدین خلق و در تی وی و رسانه های مردمی و مبارز پیرا مون دستگیری حمید نوری در کشور سوئد.

باید گفت که در این نزاع ایرج مصداقی روایت مستحکمی دارد اما تشدید این تنش ها علاوه بر بازی های حکو مت ریشه در روحیه شدیدا تهاجمی آقای مصداقی داشته و خود فضا را به مخالفانش می دهد تا اینچنین سهمگین بدو بتازند امری که خود وی آغار گر آن بوده است .

و در این بازی رسانه ای ایرج مصدا قی پیروز میدان خواهد بود چون مخالفان او به واقع چیزی جز هیا هوی رسانه ای در چنته ندارند .

2- نزاع بیهوده پیرا مون قاضی منصوری

روایتهای سبک مبنی بر زنده بودن وی و هیجانات سبک برای لوث کردن اصل ماجرا که او فردی جنایتکار بوده است و رژیم شدیدا تلاش دارد تا با جهت دهی به این روند اصل ماجرای جنایات وی و تحت تعقیب بودن او توسط تیم آقای کاوه موسوی را تحت شعاع قرار دهد .

امری که در میان اذهان حرفه ای موفق نخواهد بود اما در میان عوام این بازی رسانه ای حاکمیت جواب خواهد داد .

3- نزاع پان ترکیسم و پان کردیسم

سرمایه گذاری شدید سپاه پاسداران برای ایجاد خط تفرقه در میان مبارزات سراسری ملت ایران تحت عنوان  مباحث اتنیکی وارد فاز جدیدی شده است و نزاعی میان دو جریان پان کرد و پان ترک پیرامون انچه که حقوق خود مینامند نام گرفته است و برخی نامه نگاریها و جمع آوری امضا ها نشان از این امر دارد امری که ماهیاتا قابل پیش بینی بود و یقینا پیام ترس را به جامعه منتقل میکند.

امری که بار ها توسط میهن دوستان هشدار داده شده بود.

4- تهاجم به پدر پویا بختیاری

انتشار فیلمی از شرکت منوچهر بختیاری در مراسم قاسم سلیمانی روایتی تهاجمی را بر علیه این خانواده بر انگیخته است . نباید فراموش کرد که این خانواده فرزند خود را ازدست داده بعید است سیل چنین اتهاماتی درست باشد اما روایت انتشار این فیلم قطعا مشکوک است و  نهاد های امنیتی این فیلم را به حزب ایرانارشیسم تحویل داده اند تا همزمان علاوه بر خانواده بختیاری این جریان خوش فکر و عملگرا را نیز مورد تهاجم قرار دهند .

بی تردید شفاف کردن موضوع توسط منو چهر بختیاری  نه به شیوه ای که تا کنون بوده است میتوان باعث باز گشت حقیقت به مدار تفکر ایرانیان شود .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: