سه دلیل که چرا میانگین سن گزارش شده از مبتلایان به عفونت کووید در حال کاهش است

سن متوسط موارد جدید در بعضی از مناطق در حال کاهش است، اما این به چه معنی است؟ من سه توضیح احتمالی را میبینم، و همه آنها خوب نیستند. این چیزی است که ما میتوانیم در بین این اعداد جستجو کنیم تا دریابیم چه اتفاقی

سه دلیل که چرا میانگین سن گزارش شده از مبتلایان به عفونت کووید در حال کاهش است

سن متوسط موارد جدید در بعضی از مناطق در حال کاهش است، اما این به چه معنی است؟ من سه توضیح احتمالی را میبینم، و همه آنها خوب نیستند. این چیزی است که ما میتوانیم در بین این اعداد جستجو کنیم تا دریابیم چه اتفاقی در حال افتادن است.

تستهای بیشتر
هر چه ما در جامعه تستهای بیشتری انجام دهیم، تعداد بیشتری از موارد خفیف یا بدون علایم عفونت ویروسی را پیدا میکنیم. در روزهای اولیه پاندمی، تست کردن فقط مختص بیمارترین افراد بود. از آنجاییکه سالمندان به احتمال بیشتری دچار بیماری وخیم تری میشوند، میانگین سنی مبتلایان به سمت سالمندان منحرف میشود. از آن موقع تا به حال دسترسی به تستها بیشتر بوده است. بعضی از محیطهای کار حتی بطور مرتب کارکنانشان را تست میکنند. این بدان معنی است که ما در بین بزرگسالان جوان موارد بیماری عفونی را ردیابی میکنیم که قبلا ممکن بود آنها را در نظر نمیگرفتیم. از آنجایی که ما با تست کردنهای زیاد تعداد بیشتری از موارد خفیف بیماری را کشف میکنیم، میانگین سن میتواند کاهش پیدا کند حتی اگر تغییری در بنیاد اپیدمی رخ نداده باشد.
اگر میانگین سن موارد جدید فقط بخاطر تستهای بیشتر کاهش یابد، ما انتظار چند مورد را داریم:
- فزایش تعداد موارد جدید در بین تمام گروههای سنی
- پایین آمدن تست مثبت در همه گروههای سنی
- افت تستهای مثبت در بین بزرگسالان شاغل با بالا رفتن میزان تست ها در محیطهای کاری، خیلی از آنهایی که تست میشوند جوابش منفی خواهد بود.
- هیچ تغییری در بستری شدن بوجود نخواهد آمد زیرا در اساس پاندمی تغییری بوجود نیامده.

افراد مسن بهتر محافظت میشوند
اگر افراد مسن قادر باشند در مقابل بیماری عفونی بهتر از خودشان محافظت کنند، میانگین سنی موارد جدید بدون هیچگونه تغییری در تست کردن میتواند افت پیدا کند. برای نمونه، کووید-۱۹ بطور نامتناسبی خانه های سالمندان را تحت تاثیر قرار داد. هر جا که تلاشها برای محافظت از خانه های سالمندان برای جلوگیری از شیوع جدید موفقیت آمیزاست، میانگین سنی بیماران احتمالا میتواند کاهش یابد.
اگر افت میانگین سنی بیماران جدید فقط از طریق محافظت بهتر از سالمندان بوقوع پیوسته، ما انتظار داریم:
- کاهش بیماران جدید در بین سالمندان
- کاهش تست های مثبت که بیشترین میزان در بین سالمندان را دارد
- کاهش بستری شدن سالمندان، براساس مشاهدات بعد از یک دوره زمانی

جوانان بیشتر به بیماری عفونی مبتلا میشوند
دو سناریوی اول نتایج خوبی هستند، زیرا که تستهای بیشتر و محافظت بهتر از سالمندان مطلوب است. این توضیح آخری خوب نیست. زیرا به این معناست که جوانان حتی بیش از قبل بیمار می شوند. این میتواند به تحقق بپیوندد اگر تعداد زیادی شیوع بیماری در میخانه ها، کلوپ های شبانه یا محل کار رخ دهد. با بازگشایی نظامهای اقتصادی، خیلی از جوانان به محل کار خود باز میگردند جایی که نمیتوانند فاصله های اجتماعی را رعایت کنند.
اگر میانگین سنی افت پیدا کند برای اینکه جوانان بیشتر بیمار می شوند، ما انتظار داریم:

- افزایش تعداد بیماران جدید در بین جوانان
- افزایش تستهای مثبت در بین جوانان
- افزایش میزان بستری شدن جوانان، این یافته ها بر مبنای مشاهدات بعدی بدست آمده

علاوه بر این واقعیت که جوانان میتوانند با عواقب درازمدت بیماری مواجه باشند، آنها میتوانند بطور ناخواسته ویروس را در جامعه خود پخش کنند. اگر ویروس از طریق جوانان به همکاران، افراد خانواده و همسایگان سرایت کند، در نتیجه میانگین سنی میتواند بالا برود. هر چه بیشتر ویروس در جامعه در حال چرخش باشد برای مردم مشکل تر خواهد بود تا محفوظ بمانند.

واقعیت در واقع بطور یقین ترکیبی از سه توضیح یاد شده است و در مکانهای مختلف متفاوت است. ما میتوانیم این نمودار را با استفاده از داده های سی دی سی[۱] کووید ویو[۲] در روند کلی تست های مثبث در بین گروه های مختلف سنی در دوره زمانی مشخص در ایالات متحده آمریکا بررسی کنیم. به استثنای کودکان ۰-۴ ساله، تست مثبت برای همه افت پیدا میکند( توضیح ۱: تست های بیشتر). این افت بیشتر در افراد مسن وجود دارد ( توضیح ۲: سالمندان بیشتر محتاط ترند). اما تست مثبت در بین گروه سنی ۱۸ تا ۴۹ سال نمودار را به شکل خط یکنواخت تبدیل میکند و اگر که بیماری در کشور شیوع پیدا کند، میتواند حالت صعودی داشته باشد ( توضیح ۳: افزایش بیماری در بین جوانان).

تست مثبت در کروه های سنی مختلف از اول آوریل ۲۰۲۰ تا اول ژوئن ۲۰۲۰.
(منبع: ترور بدفورد، دکترا[۳] بخش اپیدمیولوژی، دانشگاه واشنگتن)

این داده ها مربوط به ایالات متحده آمریکاست، اما بهتر است که ما هر استانی راجداگانه و یا حتی در مقیاسهای جغرافیایی کوچکتر بررسی کنیم. جاهای مختلف ممکن است که تغییرات متفاوتی را تجربه کرده باشند. ما میتوانیم با کیفیت بالا، داده های طبقه بندی سنی روی این تستها، موارد بیماری و بستری شدنها را برای تفکیک بالقوه این سناریوها استفاده کنیم.
نویسنده:
ناتالی دین، دکترا[۴]، استادیار آمار زیستی[۵] در دانشگاه فلوریدا در گاینزویل[۶] میباشد. او در بیماریهای عفونی نوظهور[۷] و طرح مطالعه واکسن[۸] تخصص دارد.

https://www.medscape.com/viewarticle/932982#vp_2
Medscape June, 26, 2020

توضیحات:
CDC: Center for Disease Control and Prevention مرکز کنترل و جلوگیری بیماریها [۱]
COVIDView: A Weekly Surveillance Summary of U.S COVID-19 Activity [۲] مرکز نظارت هفتگی فعالیتهای کووید-۱۹ در ایالات متحده آمریکا
Trevor Bedford, PhD[۳]
Natalie Dean, PhD[۴]
‌Assistent professor of biostatistics[۵]
University of Florida in Gainesville[۶]
Emerging infectious diseases[۷]
Vaccin study design[۸]

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: