تاسیس فروشگاهی که قرار است پایگاه ایران را در آمریکای لاتین تقویت نماید