آیا دولت ایران طالبان را «گروهک تروریستی» می‌داند؟