گفتگو با تونیا ولی اوغلی سخنگوی زنان ایران برای برابری پایدار

قهرمان ملی سابق شنای زنان ایران ازتاریخ ورزش زنان می گوید
با آمدن جمهوری اسلامی بر ورزش زنان ایران چه گذشت؟ خانم تونیا ولی اوغلی از سالهای آزادی زنان برای ورزش شنا و قهرمانی سخن می گوید ..چگونه در فردای فروپاشی دربها برای زنان در بیشتر رشته های ورزشی بسته شده بود و اینک...
در این گفت‌و‌گو، تونیا‌ ولی‌اوغلی، قهرمان شنای زنان در دوران پیش از انقلاب، فعال سیاسی و حقوق زنان و یکی از سخنگویان شبکه زنان ایران برای برابری پایدار از خودش و روایتش از انقلاب می‌گوید. همینطور به نقش سیاست‌های جمهوری اسلامی در تضعیف ورزش زنان می‌پردازد.
منبع: 
w.i.s.e_2020 زنان ایران برای برابری پایدار
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: