گذشت دوره‌ای که با دروغ‌های شما قربانی بودم!

گذشت دوره‌ای که با دروغ‌های شما قربانی بودم، حالا قهرمانِ زندگیِ خودم هستم و افتخار میِکنم که این همه در برابرِ قدرتِ زنانه‌ام ناتوان هستید، یک روز انگِ جنسی، یک روز انگِ مالی، یک روز انگِ وابسته بودن به این کشور و آن کشور، روز دیگر انگِ مزدور بیگانه بودن. هر روز یک انگ می‌زنید و‌من هر ر روز قوی‌تر می‌شوم#بچرخ_تا_بچرخیم

گذشت دوره‌ای که با دروغ‌های شما قربانی بودم، حالا قهرمانِ زندگیِ خودم هستم و افتخار میِکنم که این همه در برابرِ قدرتِ زنانه‌ام ناتوان هستید، یک روز انگِ جنسی، یک روز انگِ مالی، یک روز انگِ وابسته بودن به این کشور و آن کشور، روز دیگر انگِ مزدور بیگانه بودن. هر روز یک انگ می‌زنید و‌من هر ر روز قوی‌تر می‌شوم#بچرخ_تا_بچرخیم

تکرار می‌کنم:

اگر بخندید می‌گویند خوشگذران‌اید، اگر گریه کنید می‌گویند روضه خوان‌اید. اگر سخت کار کنید می‌گویند جویای نام‌اید، اگر آرام کار کنید می‌گویند راحت طلبان‌اید محافظه کاران‌اید. اگر درس بخوانید می‌گویند برای پست و منصب دنبال مدرک و نشان‌اید، اگر درس نخوانید می‌گویند بی‌سواد‌اید، خام‌اید. اگر روستازاده و فقیر باشید می‌گویند بی‌بته‌گان‌اید، نا لایقان‌اید، اگر شهری و سرمایه‌دار باشید می گویند مرفهان‌اید، بی‌دردان‌اید.

اگر سیاسی باشید می‌گویند فرصت طلبان‌اید، اگر سیاسی نباشید می‌گویند عافیت‌طبلان‌اید. اگر به راه و فردا فکر کنید می‌گویند امیدِ واهی دهندگان اید، اگر به راه شک کنید می‌گویند، مایوس کنندگان‌اید. اگر تغییر کنید می‌گویند نان به نرخِ روز خوران‌اید، اگر تغییر نکنید می‌گویند فسیل شدگان‌اید، عقب ماندگان‌اید.

اگر برای نقض حقوق بشر فریاد کنید می‌گویند کاسبان‌اید، جوی شهرت و‌ نام‌اید. اگر تلاش نکنید می‌گویند بی‌تفاوت شدگان‌اید مفت‌خوران‌اید.اگر در دفاع از خود مقابله به مثل کنید می‌گویند پرخاش‌کنندگان‌اید خشونت طلبان‌اید، اگر از صلح بگویید می‌گویند، کتک خوران‌‌اید.

اگر سر بالا بگیرید می‌گویند به خود غره شدگان‌اید اگر سر به زیر باشید می‌گویند شکست خوردگان‌اید. پس وقتی «میانه»‌ای نیست و این اما و اگر ها و قضاوت‌ها در دو قطب سنگینی می‌کند هرگز «قلب» و «عقلِ » خویش را به قضاوتِ یک جماعتِ بغرنج نسپار....

جماعتِ بغرنج مثل بازجویانی هستند که اگر هزار بار به آنها بگویید باوری به این پدیده یا آن پدیده ندارید می‌گویند نیت‌تان چیز دیگری است، برداشت‌های خودشان و فهمِ خودشان را از آنچه که شما هستید به عنوان شخصیت شما معرفی می‌کنند و همواره به همان شخصیتی که خودشان از شما ساخته‌اند حمله می‌کنند. می‌گویند ما بهتر از شما می‌دانیم شما که هستید و چه باوری دارید و بعد آنقدر تکرار می‌کنند که خودشان هم باورشان می‌شود که شما همان هستید که آنها می‌گویند.
در برابر قضاوتِ جماعتِ بغرنج خودِ واقعی‌تان را سربلند زندگی کنید.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: