بیانیه فعالین حرکت ملی آذربایجان در محکومیت اعدام نوید افکاری

بیشک هیچ انسان و جامعه ای با اعدام و کشتار بیرحمانه انسانها بخصوص فعالین مدنی و مبارزان راه آزادی راضی نیست و هرکس بنحوی از این عمل غیر انسانی اعلام انزجار میکند. فعالین حرکت ملی آذربایجان نیز چون همیشه خود را در کنار ستم دیدگان و مادران داغدیده از جور دیکتاتوری جمهوری اسلامی دیده و ضمن محکوم کردن اعدام ورزشکار نوید افکاری بدون توجه به قوانین جزایی و حق برخورداری از دادگاه علنی و سیر طبیعی مراحل حقوقی حتی به زعم گناهکار بودن متهم انزجار خودمان را از اعدامهای قرون وسطایی و همچنین اعدام

بیشک هیچ انسان و جامعه ای با اعدام و کشتار بیرحمانه انسانها بخصوص فعالین مدنی و مبارزان راه آزادی راضی نیست و هرکس بنحوی از این عمل غیر انسانی اعلام انزجار میکند. فعالین حرکت ملی آذربایجان نیز چون همیشه خود را در کنار ستم دیدگان و مادران داغدیده از جور دیکتاتوری جمهوری اسلامی دیده و ضمن محکوم کردن اعدام ورزشکار نوید افکاری بدون توجه به قوانین جزایی و حق برخورداری از دادگاه علنی و سیر طبیعی مراحل حقوقی حتی به زعم گناهکار بودن متهم انزجار خودمان را از اعدامهای قرون وسطایی و همچنین اعدام و زندانی نمودن فعالین مدنی اعلام نموده و از تمام آزادی خواهان بخصوص مجامع ببن المللی نظیر سازمان دیدبان حقوق بشر عفو بین الملل گزارشگران حقوق بشر، تمام نهادها و سازمانهای مدافع حقوق بشر انتطار داریم بدون توجه به سیاستهای بین دول و منطقه ای با عنایت بر اصل کرامت انسانی تمام تلاش خود را در این زمینه دو چندان کرده و اجازه ندهند نویدهای بیشماری گردنشان را برای طناب نجات حکومت خودکامه ایران سر دار دهند. قبلا از حمایتها و زحمات تمام انسانهای آزادی خواه حقیقی و حقوقی در رساندن صدای مادران داغدیده و پدران زجر کشیده کمال امتنان را داریم.

جمعی از فعالین حرکت ملی آذربایجان

۲۵/شهریور۱۳۹۹

برگرفته از: 
تلگرام، ارسالی خانم ژاله تبریزی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: