یک «صفحه شمای صاحبنظران» برای صاحبنظران
01.10.2020 - 23:28

   «صفحه شما» ی ایران گلوبال از آغاز مکان مناسبی برای اظهار نظر سالم و بدور از فحاشی ها و تحقیرها و راسیسم بود. کم کم با حضور غناصر جمهوری اسلامی در لباسهای گوناگون و نیز حضور عده ای نژادپرست ترک این صفحه رسالت آغازین خود را از دست داد و تبدیل شد به محلی برای رجز خوانی و خودی و غیر خودتی را مطرح کردن. پیشنهاد میکنم ایران گلوبال یک صفحه جداگانه برای صاحبنظرانی فراهم کند که به دور از هیاهو و بی احترامی های رایج در «صفحه شما»  به تبادل نظر بپردازند. در این صفحه افراد با اسم و رسم واقعی خود باید حضور داشته باشند و تبادل نظر کنند و کد ورود داشته باشند.  پیشنهاد بعدی این است که نویسنده مقالات حق داشته باشند انتخاب کنند که افراد با نام مستعار زیر مطالب شان کامنت نگذارند. بدین ترتیب شرایط یک گفتمان سالم فراهم خواهد آمد. 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

محسن کردی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما