مثبت اندیشی

هدف اصلی دور کردن بخشی از افراد جامعه و رفع یا حداقل کاهش نگرانی آنان میباشد ، که در مواردی از هر رهگذر و حتی افراد درون خانواده به مفهوم واقعی با کوچکترین علائمی می ترسند و ترک آرامش و آسایش نموده اند .
در این باب به دلیل آزردگی آحاد جامعه از بسیاری ابعاد میتوان نظر افکند که در تنظیم مطلب ناگفته اما مورد دقت نگارنده بوده است.

عیب می چون که بگفتی ....( مثبت اندیشی )                                    

بیش از 8 ماه از فعالیت مهمان ناخوانده جهانیان « ویروس کووید 19» می گذرد و بشر کنجکاو، فعال، پژوهشگر و از همه مهمتر نگران حیات خود و آدمیان ساکن این کره خاکی، تاکنون با تعریف علمی هر چند بسیار کوشیده اند - نتوانسته اند برآن فائق آیند.

عنایت دارید : این نوشتار که طرح و اثبات نکات بسیاری « خلاف آن » نیز ممکن و به راحتی امکان پذیراست، نبایستی اغراق آمیز یا برآمده از بی اطلاعی و نداشتن دغدغه و عناوینی از این قبیل، حتی بقصد طنز و ...تعبیر گردد.

  هدف اصلی  دور کردن بخشی از افراد جامعه و رفع یا حداقل کاهش نگرانی آنان میباشد ، که در مواردی از هر رهگذر و حتی افراد درون خانواده به مفهوم واقعی با کوچکترین علائمی می ترسند و ترک آرامش و آسایش نموده اند .

 در این باب به دلیل آزردگی آحاد جامعه از بسیاری ابعاد میتوان نظر افکند که در تنظیم مطلب ناگفته اما مورد دقت نگارنده بوده است.

اما بعد : با توجه به عنوان مطلب و ضرورت کاهش نگرانی ها که روان گروهی از اطرافیان همه ما را مختل نموده - لازم می بیند  برای آرامش ذهن وکاستن از پریشانی ها ی رو به افزایش، به نکات مثبت وضع موجود ناشی از قدوم نا مبارک این مهاجم  از جهات متفاوت  بپردازد .

چین که توانسته است بالنسبه برتلفات روزافزون این مرض فائق آید و این خود بر تردیدها که این «مزاحم بشریت» ساخته و پرداخته آزمایشگاههای این کشور با اهداف خاصی میباشد، و یا  با عدم رعایت بهداشت عمومی تک تک ما (به اصطلاح متداول عدم رعایت اصول مورد تذکر پروتکل ) که در توسعه و شیوع آن به لحاظ مختلف  نقشی غیرقابل انکار داشته و داریم ...  بحث دیگری می طلبد.

** فهرست وار بدون دسته بندی، تقدم و تاخر، نکاتی را مطرح میسازد، به این امید که از آلام بکاهد - طبعا چنانچه با نگاهی آرام و مثبت به آنچه بعرض میرسد بنگرید آرامش بیشتری خواهید یافت :

* رعایت نظافت و بهداشت فردی و گروهی به مراتب بیش از گذشته آنهم خود ساخته بدون هرگونه تذکر و یادآوری با پرهیز از روبوسی، در آغوش کشیدن ها، دست دادن ها، شستشوی مرتب وسایل مورد مصرف شخصی، کالاهای مصرفی آنچنانکه میزان مصرف موادشوینده را بحد استاندارد و اغلب بیشتر رسانده است .

* رعایت نزاکت های اجتماعی و پرهیز از تندروی ها و برخوردهای فیزیکی که روشی متداول در جامعه رها شده ناشی از نبود نظم و قاعده رو به افزایش میرفت .

*تجهیز اغلب اماکن عمومی به موادشوینده و ضد عفونی کننده و فراهم سازی شرایط بهداشتی مناسب .

* استقرار مامورین نظافت بیشتر و در اختیار قرار دادن وسایل فردی از قبیل ماسک و دستکش .

* پرهیزازآمد وشدهای اضافی درکوی و برزن و استفاده نابجا از اتومبیل با حرکات مزاحم « دور – دور »

* جلوگیری عملی و دوری از مصرف زائد و بیهوده سوخت، کم شدن استهلاک قطعات،کاهش  خروج ارز بابت تامین قطعات، کاهش آلودگی هواو تصادفات، صرفه جوئی در وقت و هزینه ناشی از آمد و شد مامورین رسیدگی به تصادفات، بیمه و ...

* رعایت اصول اخلاقی و رفتاری در دیدارهای موردی با آشنایان که به دلایل بهداشتی طی این مدتها از دیدارشان محروم مانده بودیم و توجه به سلامت جمعی.

* کاهش مصرف مواد و آنچه که در پذیرائی ها آنهم بصورت خارج از قاعده متداول شده بود، با تعریفی کنترل ریخت و پاشها وروی آوری  مصرف قاعده مند مواد مورد نیاز.

* پرهیز از مراجعات نه چندان ضروری به مراکز درمانی و بهداشتی یا آزمایشات مکرر بیهوده.

*پرهیز از تهیه و مصرف داروهای تقویتی خارج از نیاز که با پوشش بیمه های مکمل رو به افزایش بی رویه میرفت.

* اجتناب از مسافرت و کم شدن آلودگی های محیط زیست و استهلاک وسایل و جاده ها، کاهش میزان هزینه تعمیرات و ...

* دقت در استفاده از وسایل گران داخل منزل از قبیل تلویزیون ، یخچال و وسایل مشابه آنهم در شرایطی که با افزایش و (در واقع کاهش ارزش روزانه پول در دستمان) با تدابیر داهیانه « نظام فاقد نظم و برنامه » قیمت آنان چندین برابرشده است.

* عدم مراجعه به دادگستری که با دعواهای  مردمان گرفتار معاش به تشکیل بیش از 25 میلیون دعوی بگفته مسئولین نامسئول در سال رسیده بود و رفع و رجوع اختلافات فردی و گروهی در حد امکان جهت جلوگیری از حضور در مکانهای عمومی که ناقل میکرب میباشند.

* دلسوزی و توجه بسیار به سالمندان و بکار بردن تمهیدات مختلف برای حفاظت از سلامتی آنان بالنتیجه توسعه و تقویت عواطف انسانی و عاطفی آموزنده برای نسل ماشینی کم توجه  فعلی.

* پرهیر از استفاده از وجوه نقد و کاربرد کاملا گسترده از سیستم بانکی مدرن که با سالها تاخیر در جامعه مان متداول شد و برخورداری از امتیازات فراوان این روش.

* رعایت فاصله های بهداشتی در دیدارها و بتبع آن خلاصه برگزار شدن گفتمان ها که حاصل آن حضور بیشتر و بهتر در منزل و مطالعه بیشتر و فراوان تر میباشد.

* همچنین مراجعه به کتابخانه های هرچند کوچک موجود در درون منازل و توسعه کتابخوانی.

* ایجاد خلاقیت و ارائه ابتکار، حتی کشف مجهولات در بسیاری زمینه ها که البته لازمه آن فراغ بال است که ساده لوحانه طبعا خوشبینانه با این نوشتار در پی تقویت این انگیزه ها برآمده ایم.

* توسعه و در دسترس قرار گرفتن ابزار کامپیوتری و اینترنت و همه گیر شدن آن هر چند، در« قانون مدیریت خدمات کشوری » تکلیف شده بود این توسعه و در دسترس بودن تا سال1390 فراگیر و الزامی شود، به نحوی که مراجعه به ادارات بیش از 50 درصد کاهش یابد ... که به مصداق « عدو شود سبب خیر ... » با تاخیر بسیار البته باز هم نسبی میسور گردید.

* رعایت بهداشت داخل محل سکونت با پرهیز جدی از عدم ورود با کفش و تعویض مکرر البسه آلوده.

* کاهش میزان غیبت و بدگوئی ها نهایتا کم شدن آزردگیها و تقویت روابط ارزشمند خانوادگی و انسانی.

* خلوت شدن مراکز درمانی با تعریف عام که بخش اعظم کار کادر پزشکی به گرفتاران این مرض اختصاص می یابد.

* دوری از مصرف مواد تفننی و تظاهرات متداول در این باب البته برای طبقات میانی اجتماع به بالا.

* تولید کمتر زباله به علت مصرف بجا و بدون حاشیه و دست آوردهای ناشی از توجه به این مقوله.

* برخورداری از فرصت نقد و بررسی شرایط از هر جهت  و ارائه پیشنهاد به حکومت گرفتا رجهل و آلوده به فساد

* توسعه افشاگری اشتباهات در اوقات فراوان حاصل به شرحی که حتی الامکان خلاصه آمد آنهم با دسترسی و در اختیار بودن وسایل ارتباط جمعی به ترتیبی که افتد و دانی ...

* ممانعت از اجحاف و گران فروشی باب شده در محدوده  تهیه و ارائه کنندگان این خدمات، به دلیل کم شدن مصرف .

* ضرورت جذب مشتری با ارائه خدمات مناسبتر و ارزانتر البته مشروط به اینکه کاهش ارزش پول که نتوان آنرا امروز با این همه خفت « ملی » دانست - گرانی های غیرقابل انکار را توسعه نبخشند.

* خلوت شدن خیابانها و وسایل نقلیه عمومی که البته با بودن حجم انبوه فعلی قابل رویت نیست !! و سرعت در رسیدن به مقصد و افزایش روابط گرم خانوادگی بنحوی که در حفظ سلامت خود میکوشند.

** ناگفته نماند هر یک از دستآوردهائی که بعنوان نمونه آمد و بسیار میتوان با نگاه مثبت به آن افزود، آثاری منفی مشابه بیکاری اغلب مشاغل خدماتی و یا بی توجهی به سلامت با پرهیز از حضور در مراکز درمانی که عواقب شدیدتری در این شرایط همراه می آورد، یا ایجاد و تضعیف روابط فردی و گروهی به دلیل کم شدن دیدارها و دوری از مهمانی رفتن ها، حضور در نشستها و تبادل اندیشه و ... که درواقع خلاف جهت آنچه که بعنوان دستآورد مثبت به آن پرداخته شد نیز؛ با خود دارد که مورد دقت این مکتوب بشرحی که آمد و با هدف خاص نبوده است.

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: