برنامه ویژه در‌مورد توسعه پایدار و ‌توسعه: بخش دوم

مهمان: دکتر کاظم علمداری، جامعه شناس و استاد دانشگاه ایالتی کالیفرنیا
مسائل گذار برنامه ای از کوروش پارسا
موضوعات بحث:
۱. سه تئوری وابستگی، مدل توسعه در دوران محمد رضا شاه و جمهوری اسلامی
۲. نئو سرمایه داری و تعدیل اقتصادی
۳. سه الگوی توسعه و رل دولت در توسعه
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۶ آبان ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: