دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه به جرم حرف زدن اخراج شد!

سیداحمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه , از ادامه تحصیل محروم و نهایتا اخراج شد.

 سیداحمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه ارومیه  , از ادامه تحصیل محروم و نهایتا اخراج شد.

بنا به گزارشات رسیده از ایران در پی فشار مضاعف بر فعالان دانشجويی دانشگاه ارومیه ؛ سیداحمد حسینی دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه  پس از یک سخنرانی 2 دقیقه ای در تالار چمران دانشگاه , با حکم کميته انضباطی اين دانشگاه از تحصيل محروم و از دانشگاه اخراج شد.

نامبرده که پس از سخنرانی در روز 16 آذر 89 در تریبون آزاد این دانشگاه  با تعلیق 2 ساله مواجه شده بود ؛  نهایتا  در روز 12 / 04 / 91 بخاطر اتمام سنوات آموزشی اش از دانشگاه اخراج گردید .

اتمام سنوات آموزشی دستاویزی شد تا یکی از نخبگان این دانشگاه به جرم دو دقیقه سخنرانی در روز 16 آذر 1389 ابتدا تعلیق و سپس اخراج شود .

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.