پیروز واقعی در جنگ قره باغ کیست؟

وطن ارزش انسانیست که در ان خاک و از ان خاک سهم برابر دارد.وطن خاک نیست ،مرز نیست.مفهوم وطن حس مشترک همه انسانهاییست که در تاریخ مشترک با خون مشترک گشته است.وطن من اواز فریاد از درد مشترک و رنج مشترک است.وطن من هستی انسان تحت ستمیست که اسیر مرز و تقدس و حاکمیت سلطه گران گشته استوطن شما کجاست؟.
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: