بیانیه اعلام موجودیت شبکه مردان علیه خشونت ناموسی

گفتگو با زهرا باقری شاد و شادیار عمرانی در‌ مورد: بیانیه اعلام موجودیت شبکه مردان علیه خشونت ناموسی
مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه برنامه ای از کوروش پارسا
موضوع گفتگو: الگوی رفتار مردانه
جلوگیری از بازتولید فرهنگ‌ ناموسی در جامعه
مفهوم مردسالارانه ناموس پرستی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۱ آذر ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: