سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند!

سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) برگزار می کند!
بزرگداشت ۵۰ سال مبارزه و امید.
سالگرد ۱۹ بهمن ۱۳۴۹

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: