رویکرد فرانسه، المان و تیم بایدن در مورد برجام

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگو کوروش‌ پارسا با دکتر بهروز بیات، کارشناس تکنولوژی هسته ای و فعال جمهوریخواه ملی و‌ دمکرات
در‌ مورد رویکرد فرانسه، المان و تیم بایدن در مورد برجام
تخمین هزینه تکنولوژی هسته ای ایران، فعالیتهای منطقه ای و‌ موشکی رژیم
احتمال دولت نظامی و کارامدی آن
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان اول بهمن ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: