فرجام برجام، دولت نظامی

مسائل گذار: بسوی دمکراسی، جمهوری، توسعه و رفاه
گفتگوی کوروش‌ پارسا با احمد پورمندی، تحلیلگر ‌و فعال سیاسی سوسیال‌ دمکرات
فرجام برجام، دولت نظامی و برای گذار از جمهوری اسلامی چه باید کرد؟
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان, بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۶ بهمن ماه ۱۳۹۹
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: