انفجار کشتی اسرائیلی و حمله موشکی به ریاض پاسخ به آمریکا بود!