برنامه هفتگی پاسخ به تاریخ با شرکت کارن و اردوان مفید نویسنده، کارگردان بازیگر

برنامه هفتگی پاسخ به تاریخ
با شرکت هموند #حزب_مشروطه_ایران (لیبرال دمکرات ) #کارن و #اردوان_مفید نویسنده، کارگردان و بازیگر

برنامه هفتگی پاسخ به تاریخ
با شرکت هموند #حزب_مشروطه_ایران (لیبرال دمکرات ) #کارن و #اردوان_مفید نویسنده، کارگردان و بازیگر

تاریخ لایو اینستاگرام جمعه ۲۶ فوریه ۲۰۲۱ برابر با ۸ اسفند ۱۳۹۹

موضوعات:
تهران قدیم چطور بود 

محله خانواده مفید کجا بود
تهران چگونه رشد کرد
رشد فرهنگ تا شورش ۵۷
داستان شهر قصه چطور بوجود آمد
تاثیر سرمایه فرهنگی تا شورش ۵۷ در جامعه امروز
آینده چگونه خواهد بود

#نه_به_جمهورى_اسلامى
#تحريم_انتخابات
#پیمان_نوین

#حزب_مشروطه_ايران_ليبرال_دمکرات
#Constitutionalist_Party_Of_Iran (Liberal Democrat)

منبع: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
برگرفته از: 
حزب مشروطه ایران ليبرال دمکرات​
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: