تجمع نه به جمهوری اسلامی از سوی ایرانیان در کلن

تجمع نه بهتجمع نه به جمهوری اسلامی از سوی ایرانیان در کلن با اجرای سرود ای ایران جمهوری اسلامی از سوی ایرانیان در کلن با اجرای سرود ای ایران
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: