همه باهم مدافع شعار نه به جمهوری اسلامی باشیم

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

عنوان مقاله: 
همه باهم مدافع شعار نه به جمهوری اسلامی باشیم
نظر : 
اشکال کار در همین«همه با هم» است.
مردم ایران هنوز مزه ی همه با هم خمینی زیر زبانشانه. ودریافته اند که همه با هم در ایران یعنی همه با من.
نخست باید این تعبیر را از ذهن مردم شست.آنهم باتضمین دادن.
عدم انتشار شده: 
false