نقد فرهنگ: بررسی مسئله تجاوز در جامعه ایران

همسازی ملی جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران برگزار میکند:
بررسی مسئله تجاوز در جامعه ایران از منظر حقوقی، جامعه شناسی و روان شناسی
میهمانان: نیره انصاری، حسن مکارمی، محمود صباحی
مجری برنامه: هانیه میرزایی
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان بنیاد آزادی اندیشه و بیان ۱۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰ پاریس
https://rangin-kaman.net
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: