کنفرانس مشترک سه ائتلاف از اپوزسیون ایران

سه ائتلاف بزرگ از اپوزوسیون ایران
کنفرانس برگزار می کنند
این کنفرانس با شرکت دهها جریان سیاسی برگزار می گردد و تلاش برای ایجاد آلترناتیو حکومتی جهت پاسخگویی به نیاز های ایران پس از جمهوری اسلامی این کنفرانس توسط شورای دمکراسی خواهان ایران و کنگره ملیت های ایران فدرال و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران برگزار می گردد.
https://www.facebook.com/iraniandemocrats/
https://www.instagram.com/iraniandemocrats/
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: