مشروح برنامه مطالبه گری از اپوزسیون

همرسانی در راستای همگرایی صدای دونسل ظاهرا متفاوت اما هم جهت یکی از مشکلات کنونی اپوزیسیون ایران است.
کار گروه جوانان شورای مدیریت گذار توانسته است تا پلی میان دو نسل برای شنیدن دو طیف ظاهرا مختلف را آغاز کند
در این طیف اعضا ی کمپین مطالبه گری از اپوزیسیون که گروهی از جوانان داخل و خارج کشور با هدف تجمیع فعالیتها برای به زیر کشیدن حکومت هستند در کنار دیگر مردمان به ابراز نظرات شفاف پیرامون این امر پرداختند

در ادامه دبیران شورای مدیریت گذار به ارایه پاسخهایی پیرامون پاسخ دادن به این مطالبات را اختصاص دادند و برنامهای کاملا چالشی  اما  در نهایت همگرا بوجود آمد که میتوان گام نخست اما استوار برای نزدیکی دو نسل دانست.

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: