آیا روزهای سیاه تری در پیش داریم ؟

خشونت است یا دفاع از خود؟ همه ما شک نداریم حکومت اسلامی ایران بیرحم ترین نظام در کشور ماست. این حکومت قطعا بدون خشونت سرنگون نخواهد شد و تا پای کشتار میلیونها ایرانی پیش خواهد رفت. داستانپردازی " گذار مسالمت آمیز" حرفی پوچ وبی معناست و هرگز موفق نخواهند شد بطور مسالمت آمیز

 

خشونت است یا دفاع از خود؟ همه ما شک نداریم حکومت اسلامی ایران بیرحم ترین نظام در کشور ماست. این حکومت قطعا بدون خشونت سرنگون نخواهد شد و تا پای کشتار میلیونها ایرانی پیش خواهد رفت. داستانپردازی " گذار مسالمت آمیز" حرفی پوچ وبی معناست و هرگز موفق نخواهند شد بطور مسالمت آمیز حکومت را سرنگون و قانون اساسی جدید و انتخابات آزاد برگزار شود. من این احتمال را تنها ده درصد پیش بینی میکنم.
فکر میکنم اسرائیل دست به حمله خرابکارنه خواهد زد و بزرگتر وشدید تر از گذشته ج.ا هم تا ابد نمیتواند ساکت باشد و پاسخ ندهد اگر بهرشکلی
ج.ا چه مستقیم و چه از طریق گروهای نیابتی علیه پایگاه های آمریکا ویا متحدین آمریکا بویژه اسرائیل ضربه وارد کند روزهای سیا ه تری در پیش خواهیم داشت ؛ در داخل کشور اعتراضات اجتماعی وسیاسی واقتصادی گسترده تر و سرکوب و کشتار هم بیشترو قطعا افزایش خواهد میبابد پیامد آن امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور در مخاطره قرار خواهد گرفت صرفنظر از اینکه حکومت اسلامی مسئول اصلی این فاجعه احتمالی خواهد بود . بنظر من هم همه گروهای برانداز هم رضا پهلوی و هم شورای مدیریت گذار و هم مجاهدین و هم احزاب و سازمانهای مسلح غیر مسلح قومی روی این سناریو برنامه ریزی کردند و در داخل کشور تشکیلات دارند تا بتدریج اوضاع از نظر آنها مناسب شود و مقاومت گسترده که قطعا خوشنت آمیز خواهد بود حکومت را سرنگون نمایند ودر مقابل کشتار حکومت به عمل متقابل ویا بقولی" دفاع از خود" بپردازند . نمیدانم سایر دوستان به این سناریو احتمالی فکرکرده اند یا نه؟ . من فقط یک سناریو احتمالی را در چند سطر نوشتم سناریو دیگری هم هست که نظام حاکم بسرعت در مقابل خواسته های آمریکا و اروپا تسلیم شود تا هم خودش را حفظ کند و هم کشور ما را نجات دهد. نمیدانم دوستان عزیز من به چنین احتمالی فکر کرده اند یا نه؟ من راستش خیلی نگران هستم امید وارم خیال بافی باشد .

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: 

دیدگاه‌ها

تصویر نظرات رسیده

عدم انتشار شده: 
false
نظر: 
جناب زرگریان عزیز ،پیش بینی اینده بسیار دشوار است اما من براین باورم که با ادامه کار حکومت اسلامی به صورت فعلی با شورشی شبیه به لیبی مواجه خواهیم شد ،با این تفاوت که ترکمنستان و اذربایجان و کردستان ما