ایرج مصداقی : خوزستان تشنه، خرسندی و کریم شیره ای، مسیح و بلینکن، بن بست مذاکرات

خوزستان تشنه، خرسندی و کریم شیره ای، مسیح و بلینکن، بن بست مذاکرات، خوب و بد فرهادی، مرگ جانی
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: