تظاهرات در بوخوم 24.07.2021 پشتیبانی از خیزش خوزستان!

برای پشتیبانی از مبارزات جامعه شهروندی ایران و بویژه شهروندان خوزستان که به میدان آمده اند تا حکومت اسلامی را از میدان بدر کنند، در شهر بوخوم گرد می آئیم و کوشش می کنیم تریبون خیابانی مردمان بی تریبون در ایران باشیم.
جمعی از کنشگران سیاسی آلمان – نوردراین وستفالن
تاریخ تظاهرات:24.07.2021
ساعت تظاهرات: 15 تا 17
محل تظاهرات: شهرداری بوخوم
Willy-Brandt-Platz, 44777 Bochum

تظاهرات در بوخوم
24.07.2021
پشتیبانی از خیزش خوزستان!
آب، امنیت، آزادی، رفاه همگانی، سرنگونی حکومت اسلامی، حق شهروند ایرانی!

حکومت اسلامی با بهره برداری کالائی از آب، زمین و غارت بی حد و حصر در ایران، شرایط تداوم زندگی برای شهروندان را تحمل ناپذیر کرده است. حکومت اسلامی مصمم است تا آخرین شیره جان ایران و ایرانیان را کشیده و به دلار و یورو تبدل کند و مافیاهای تشکیل دهنده نظام و شبکه های تروریستی اسلامی را در ایران، منطقه و جهان فربه تر سازد.
سیاست های غارتگرانه، سودجویانه و ویرانگرانه رژیم اسلامی به تباهی محیط زیست، بی آبی، فقر و فلاکت و تهدید هستی جامعه ایران انجامیده است. سران حکومت، برای پیشبرد اهداف سودجویانه خود، سهمیه آب خوزستان را قطع کرده و برآنند که خوزستان را به کویر تبدیل کنند.
خوزستان تشنه و غرق در فقر و محرومیت، نسبت به سیاست های حکومت اعتراض کرده و شهروندان در شهرهای مختلف به خیابان آمدند. اعتراض های شهروندان با سرکوب و گلوله پاسخ داده شد و تا کنون سه تن در اهواز و چهار تن در ایذه توسط مزدوران حکومت کشته شدند.
رژیم اسلامی در 43 سال گذشته، هرگونه اعتراض را با زندان، شکنجه، اعدام و گلوله جواب داده و برای جامعه شهروندی راهی جز دفاع از خود و استفاده از همه اشکال مبارزه باقی نگذاشته است.
صدای مرگ بر جمهوری اسلامی در ایران همچنان پر طنین تر می شود، موج خیزشی که از ساحل تشنه خلیج فارس برآمد، به ساحل دریای مازندران هم خواهد رسید و ما نیز پژواک خواست جامعه ایران برای سرنگونی کلیت نظام، تامین آزادی، داد، دمکراسی و آب برای همه شهروندان و استان های کشور هستیم.
ما یاد جانباختگان خوزستان، اهواز (3 تن) و ایذه (4 تن) را گرامی می داریم. دستگیری شرکت کنندگان در تظاهرات های شهرهای مختلف را محکوم می کنیم و اطمینان داریم که اگر حکومت زندانیان سیاسی را رها نکند، انقلاب فرزندانش را از بیدادگاهای حکومت اسلامی آزاد خواهد کرد.
برای پشتیبانی از مبارزات جامعه شهروندی ایران و بویژه شهروندان خوزستان که به میدان آمده اند تا حکومت اسلامی را از میدان بدر کنند، در شهر بوخوم گرد می آئیم و کوشش می کنیم تریبون خیابانی مردمان بی تریبون در ایران باشیم.
جمعی از کنشگران سیاسی آلمان – نوردراین وستفالن
تاریخ تظاهرات:24.07.2021
ساعت تظاهرات: 15 تا 17
محل تظاهرات: شهرداری بوخوم
Willy-Brandt-Platz, 44777 Bochum

منبع: 
ایرانگلوبال
بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: