عقب نشینی خامنه‌ای در برابر طوفان خوزستان!

علی خامنه‌ای به هر چه مشهور باشد، انتقادپذیری و انعطاف در برابر مخالفان یکی از آنها نیست. اما سخنان او پس از سکوت یک هفته‌ای درباره اعتراضات گسترده و خونین خوزستان، که با شعار "مرگ بر خامنه‌ای" همراه بوده، کمتر نشانی از سرسختی معمولش دارد.
رهبر ایران درباره اعتراضات خوزستان گفته: "مردم ناراحتی خود را بروز دادند، اما هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت."
علی خامنه‌ای به هر چه مشهور باشد، انتقادپذیری و انعطاف در برابر مخالفان یکی از آنها نیست. اما سخنان او پس از سکوت یک هفته‌ای درباره اعتراضات گسترده و خونین خوزستان، که با شعار "مرگ بر خامنه‌ای" همراه بوده، کمتر نشانی از سرسختی معمولش دارد.

رهبر ایران درباره اعتراضات خوزستان گفته: "مردم ناراحتی خود را بروز دادند، اما هیچ گله‌ای از آنها نمی‌توان داشت."

هرچند این گفته نشان می‌دهد که پیش‌فرض رهبر ایران این است که موضع حاکمان در برابر اعتراضات مردمی می‌تواند "گلایه" باشد و نه "پاسخگویی"، با این وجود به نظر می‌رسد لحنش درباره معترضان خوزستان نرمشی دارد که شبیه تصویر اقتدارگرایانه و سرسخت همیشگی او در برابر اعتراضات نیست.

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: