"انسانم آرزوست"

مردم عرب اهواز در این انتفاضه و خیزش آشتی جویانه و مسالمت آمیز ، خواسته های کاملا انسانی و قانونی و مدنی داشتند و با اندیشه انسانی و با فریاد عشق به انسانیت و با دستان سبز خود

بقلم: سعید فاخر اهوازی

مردم عرب اهواز كه انتفاضة تموز (خيزش تيرماه) خود را با فرياد علیه یک سده بیدادگری ، خيزش عليه يك سده نابرابری،

عصیان علیه یک سده محرومیت، اعتراض در برابر یک سده تلاش برای محو خود و ازبین بردن هویتشان و آنچه که هستند ، قیام در برابر توحش یک سده دیوان اهریمنی و ددان وحشی ، خیزش علیه جغدان ویرانه پرست که یک سده جز ویرانگری چیزی برای آنان در بر نداشت،  انتفاضه علیه خفاشان شب پرست که جز عقب ماندگی و تاریکی و سیه روزی به بار نیاوردند،خیزش در برابر یک سده پاسخ دادن به خواسته های مردم ، با سرب و گاز و به زنجیر بستن .

مردم عرب اهواز در این انتفاضه و خیزش آشتی جویانه و مسالمت آمیز ، خواسته های کاملا انسانی و قانونی و مدنی داشتند و با اندیشه انسانی و با فریاد عشق به انسانیت و با دستان سبز خود انسانیت را مطالبه می نمودند،  زیرا یک سده نابرابری و تبعیض، ستم و بی دادگری ،  ویرانی و خرابی و کشتن و به زنجیر بستن و دهها جنایاتی سیاه ، پلید ، اهریمنی و ضدانسانی دیگری که دل هر انسان حق طلب در جهان را به درد می آورد، و عرق شرم بر پیشانی انسانیت جاری می سازند ، همه این جنایات و دردهای پلید و اهریمنی که از سوی دیوان و ددان تحمیل می شد ، مردم عرب اهواز را رنجور و ملول نموده و عرصه زندگی را برای آنان تنگ کرده بود وآنان وجود خود را تاراج شده می دیدند، خواسته و مطالبات بر حق خود مطرح کردند، خواسته های  آنها چیزی جز انسانیت و رفتارهای انسانی نبود، و به قول سخندان و سراینده بزرگ مولانا که می گوید:

"کز دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست" ،

خواسته های انسانی عرب های اهواز ، برابری،  عدل و داد ، احترام، آزادی ، دیده شدن ، عدم توهین و قبول کردن هویت آنها بود، این خواسته های انسانی که در انتفاضه و خیزش مسالمت آمیز مطرح شد ، سبب گشت مردمان نیک در چهار گوشه جهان به همبستگی ، جانبداری و حمایت از خیزش مردم عرب اهواز بپردازند، انسانیت که حد و مرز ندارد و تا بیکران ادامه می یابد، باعث شد انسان های نیک اندیش و پاک نهاد و بزرگوار، دیوار های و حد و مرزهایی همچون نژاد ، زبان ، رنگ ، باور و جنسیت را پشت سر گذرانده و به مفهوم وسیع و بیکران انسانیت چنگ زنند و اندیشه والای انساندوستی که بالاترین اندیشه جهانی است را نمایان سازند، و شعر سراینده و سخندان بزرگ سعدی نامدار که می فرماید:

" بنی آدم اعضای یکدیگرند"

"كه در آفرینش زیک گوهرند"

را در عمل به نمایش بگذارند، و انسان های نیک اندیش و پاک سرشت که ستم و ددمنشی های مختلف یک سده وارده بر مردم عرب اهواز را محکوم کرده و در این خیزش در کنار آنان قرار گرفتن و با آنان اعلام همبستگی نمودند، و نفرت خود را از همه ی ستم های وارده بر مردم عرب اهواز اعلام نمودند، بیدادگری هایی و ستم هایی همچون :تبعیض، پاکسازی نژادی ، توهین، دیده نشدن ، پذیرفته نشدن ، خفه کردن صدا در گلو، غصب زمین پدران و نیاکان ، متهم کردن و انگ چسباندن ، سرب و زندان در برابر درخواسته ها و مطالبات انسانی.

مردم عرب اهواز جهت گیری و همبستگی و جانبداری این انسان های نیک از خواسته های خود را از یاد نمی برد و فراموش نمی کند ، در دل و یاد خود ثبت می کند ، و سپاسگزار همبستگی وجانبداری انسان های نیک ، آزاد اندیش و پاک نهاد با خود می باشد ، این

انسان های شریفی که برای آنها انسان بودن یک انسان مهم است و نه مورد دیگری، و اصل انسانیت محور اندیشه و تفکر آنهاست نه باور دیگری، این انسان ها نیک یک پارچگی انسانی را بدون در نظر گرفتن مرزها و دیوارهای ساختگی را به نمایش گذاشتند، و اندیشه و نوین جامعه انسانی که بر محور انسانیت است را به همگان نشان دادند ، و مردم عرب اهواز سپاس بی پایان خویش را نثار این انسان های شریف می نماید ، انسان های نیکی که از میان اقشار مختلف با طیف های فکری متنوع همه و همه اعم از فرهیختگان و اندیشمندان و نویسندگان بزرگوار و فعالان مدنی و سیاسی گرانمایه و خبرنگاران و ورزشکاران و هنرمندان گرامی و همه انجمن ها و اتحادیه و جمعیت ها و سازمان ها و کارگران و کارمندان عزیز و سایر اقشار ارجمند چه در داخل ایران و چه در خارج از آن ، که مراتب همبستگی و حمایت خود را از مطالبات برحق مردم عرب اهواز اعلام نمودند، همگی سزاوار سپاس و تقدیر هستند و درود خود را نثار همه این نیک اندیشان پاک نهاد می نماییم. البته در برابر این انسان های بزرگ و پاک سرشت ، گروهی هستند که بدخواه و کینه ورز که هنوز به اندیشه های ضد انسانی چنگ زده اند و هنوز بر ساز رسوایی پیشنیان و نیاکان بیدادگر خود می نوازند و هنوز از اندیشه های اهریمنی و پلید گذستگان خود همچون نابرابری، ستمگری و ندیدن دیگران و خود برتر بینی و ... دست برنداشتند، و نه زندگی کردن آنها در جهان متمدن و دنیای آزاد بر تغییر اندیشه و باور غلط آنان تاثیر گذار بوده و نه تحصیلات عالی آنان، این افراد کوته بین متاسفانه پیله ای از تارهای پوسیده اندیشه گذشتگان و پیشنیان دور خود تنیده اند وحتی اندیشه جهانی انسانیت در تغییر اندیشه آنها کارساز نبوده و هنوز بر اندیشه های سیاه و پلیدخود اصرار دارند، البته تفکر آنان در جهان انسانی جایگاهی ندارد ، این گروه که با آغاز خیزش مردم عرب اهواز ساکت بودند و به ناچار بعد از مدتی در یک پیام کلی بازهم حاضر نیستند نامی از مردم عرب اهواز که آغازگر خیزش بودند،ببرند، و از طرفی علت خیزش را فقط بی آبی می دانند و می خواهند بر بیدادگری و نابرابری یک سده پیشنیان خود پوشش قرار دهند ، و به فرمایش سخندان و سراینده بزرگ سعدی نامدار که می فرماید :

"تو کز محنت دیگران بی غمی

نشاید که نامت نهند آدمی"

و در پاسخ آنان باید گفت که:

" انسانم آرزوست".

"پاینده باد انسانیت"

"زنده باد آزادی و عدل و برابری"

"مستحکم تر باد همبستگی انسانی میان ملت ها"

"برقرار باد هویت انسان ها در سراسر جهان"

"گسسته باد زنجیرهای یوغ و اسارت"

ننگ بر انحصار طلبی ، تبعیض و نژاد پرستی"

سعید فاخر اهوازی

۵ / اوت /۲۰۲۱

۱۴ / مرداد/ ۱۴۰۰

منبع: 
سایت اهرو
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: