«آی شیاد!» فریدون فروغی ، «ویدئو + متن»

در ساگرد فقدان خواننده مردمی، فریدون فروغی
ترانه «آی شیاد!» یادآور فرجامی که در انتظار شیادان است. با صدای فریدون فروغی در سالگرد فقدان او، ویدئو + متن.
در دورانی که شیادان بر ایران حاکم‌اند. این ترانه خواننده مردمی فریدون فروغی در سالگرد فقدانش بسیار گویای حال مردم ایران است.

متن ترانه ترانه «آی شیاد!». شاعر : فرهنگ قاسمی، آهنگ ساز : فریدون فروغی
رنج و عذاب از من
شنگی و شاب از تو
خون جگر از من
موی خضاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

کار و تلاش از من
راحت و خواب از تو
کاسه خون از من
تنگ گلاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

سوز و گداز از من
عمر دراز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

****

رنج و عذاب از من
شنگی و شاب از تو
خون جگر از من
موی خضاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

کار و تلاش از من
راحت و خواب از تو
کاسه خون از من
تنگ گلاب از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

سوز و گداز از من
عمر دراز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو
آی شیاد میخوای بمونی تو
اما صبر که بره می دهم جزای تو

پایان متن ترانه آی شیاد، اجرا شده توسط فریدون فروغی

«شرقی غمگین» ترانه – ویدئو + متن

منبع: 
سایت ایران کارگر
برگرفته از: 
سایت ایران کارگر
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: