" سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی"

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱
موضوع: سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی
میهمان: رضا فانی یزدی
Reza Fani Yazdi
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال ترین سرزمین من، و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه ه یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود:
https://t.me/joinchat/t_x58GHJKppiYmIx

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی این جمعه ۲۲ اکتبر ۲۰۲۱

موضوع: سرمایه ، مدیریت اطلاعات و دمکراسی

میهمان: رضا فانی یزدی Reza Fani Yazdi

این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال ترین سرزمین من، و گروههای تلگرامی دیگر از جمله گروه ه یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالتخواهان برگزار می شود:
سوالات مطرح شده در جلسه: 
 • ·        درود و خوشامد به شما —رشد بیسابقه ی تکنولوژی و سرمایه ی ناشی از آن به سرمایه جهانی قدرت تسلط بر جهان را گسترش بی نظیری بخشیده است  طبعا این فن اوری ها گرچه مورد استفاده مردم جهان قرار می گیرد اما به قول شما می تواند در خدمت حکومت ها قرار گیرند   آیا راههایی برای محدود سازی این قدرت برای مردم حهان به دست خود مردم متصور است ؟ نمونه تجاربی برای  این محدود سازی قدرت دیجیتال علیه دموکراسی تا کنون در دنیا وجود دارد؟
 • ·       در دوران های مختلفی از رشد و پیشرفت تکنولوژی همواره  امکانات در دست سرمایه داران و حکومت ها و در جهت منافع آنان علیه مردم بکار گرفته شده است اما طی فرایندی در مبارزات اجتماعی و سیاسی مردم تا حدودی موفق شده اند با تحمیل خواسته های خود موجب تصویب شدن مقرراتی برای کنترل  سوء استفاده این این امکانات علیه خودشان بشوند ! بنظر میرسد احزاب و سازمان های سیاسی در جهان به نمایندگی از سوی مردم باید در برنامه های سیاسی خود همچنان که به محیط زیست و خطرات دست اندازی سرمایه علیه آن توجه می دهند ؛ در این عرصه هم باید خط مشی روشنی را اتخاذ کنند . آیا در جهان چنین اتفاقی از سوی احزاب مترقی تا کنون دیده شده است؟
 • ·       شما از حجم باور نکردنی اطلاعاتی که سالانه در اختیار مردم قرار می گیرد صحبت کردید - چطور است که  با وجود این حجم عظیم اطلاعات  بسیاری از مردم در بسیاری از موارد به اطلاعات مهمی دسترسی ندارند - مثلا نتایج تحقیقات در مورد تاثیر مصرف گرایی روی محیط زیست ، یا مثلا" تعداد کودکانی که در سالهای اخیر در نتیجه شرایطی که عربستان و آمریکا بر یمن تحمیل کرده اند از گرسنگی جان باخته اند و ..... ؟
 • ·       لطفا از تاثیرات رسانه هایی چون ایران اینترنشنال که سرمایه آن  توسط عربستان سعودی تامین می شود ، روی روند جنبش آزادی  خواهانه و عدالت طلبانه در میهنمان بیشتر  برایمان بگویید.
 • ·       سود یک فروشگاه الکترونیک قابل درک است اما فیسبوک چگونه ارزشش اینگونه زیاداست؟
 • ·       بلاخره زندگی حقیقی توده مردم درس واقعی رابه مردم میدهد آیا مثلا فیسبوک میتواند افکار توده مردم راخلاف آنچه مردم زندگی میکنند ودرس میگیرند طوردیگری نشان دهد.
 • ·       بلاخره زندگی حقیقی توده مردم درس واقعی رابه مردم میدهد آیا مثلا فیسبوک میتواند افکارتوده مردم را خلاف آنچه مردم زندگی میکنند ودرس میگیرند طوردیگری نشان دهد.
 • ·       استفان هاکینگ می گوید -" بزرگترین دشمن آگاهی جهل نیست ، توهم دانستن است " آیا مدیریت اطلاعات توهم دانستن ایجاد می کند ؟ ربط این به دمکراسی را لطفا بیشتر توضیح دهید
 • ·       کنترل بشر به وسیله گروه محدودی که میل به تسلط به همه بشر را دارد، معضل اصلی مجموعه بشری از اول پیدایش بشر بوده.
 • ·       با رشد علم و دانش آن گروه تمامیت خواه حداکثر استفاده را از آن می کند.اکنون با استفاده از مدیا سعی می کند سیستم رای گیری و دمکراسی دروغی خودشان را کنترل بیشتری کند که از دستش خارج نشود.آیا می توان نتیجه گرفت بشر در مجموع از کنترل در حال خارج شدن است؟بخصوص اینکه در خود کشورهای غربی افراد بی تفاوت به انتخابات قابل توجه است.آیا فکر می کنید تمامیت خواهان سرمایه داری بزودی وارد فاز جدیدی از ابراز خواسته عریانتر خود برای تسلط بر بشریت نخواهند شد؟
 • ·       بادرود جناب فانی عزیز، باتوجه به آمار واطلاعاتی که مطرح فرمودید ، آیا سرمایه وتکنولوژی پیشرفته ای که تقریباَ درانحصارکامل سرمایه قرار دارد ، -آیامردم جهان بنوعی به  برده فکری وذهنی سرمایه بدل نشده اند،۲ - بااین وصف آینده جنشهای اجتماعی وبویژه سوسیالیستی  را چگونه ارزیابی میکنید؟،آیا میتوان به سلطه غول سرمایه را با استفاده ازهمین ابزار سرمایه داری دیجیتال پایان داد؟
 • ·       با درود آیا به نظر شما این نظریه که پیشرفت تکنولوژی و مدیا و شبکه های اجتماعی و اینترنت موجب گسترش دموکراسی میشود درست است؟ آیا جنبش black  lives matter یکی از همین نمونه ها نمیتواند باشد؟
 • ·       اساس رشد و گسترش بنگاه ها در اقتصادهای سود محور سرمایه داری، استثمار اقشار و طبقات خاصی است، دربنگاه هایی نظیر اپل، آمازون و... کدام طبقات مورد استثمار قرار می گیرند؟
 • ·       چرا با توجه به رشد تكنولوژيك و كاربرد هاى متنوع آن ، جامعه ى ما قادر به بكارگيرى آن براى تشكل وانسجام مردم  نيست ؟؟؟؟ ، در صورتى كه در گذشتن بدونه اين حجم از گستردگى و پيشرفتِ تكنولوژى بهتر عمل مى كرديم !!
 • ·       با سلام ، بنابراین ، آنطوری که شما میفرمایید ، مردم جهان هر روز بیشتر از روز قبل ، اسیر دست این تکنولوژی می‌شود. سوال اول اینکه ، شما چه راهکاری را برای خروج از این بن بست و وابستگی پیشنهاد و یا تصور  میکنید ؟ سوال دوم اینکه ، چرا  مردم در کشورهای بخصوص غرب به این تکنولوژی به صورت مثبت نگاه میکنند و در تمام اجزاء زندگی از آن استفاده میکنند ؟
 • ·       پیشنهاد شما برای مقابله با ترفند مالکان شبکه های اجتماعی نظیر فیسبوک یا تلگرام و ......که به زعم شما در واقع بیشترین از آن که کار بران از آنها استفاده بکنند، آنها از کاربران سوء استفاده می کنند چیست؟
 • ·       بیشتر نیروهای چپ و عدالتخواه روانشناسی را یک علم در خدمت سرمایه داری می دانند و به آن پشت کرده اند ، در صورتی که دنیای سرمایه داری از همه علوم سوء استفاده می کند . فکر نمی کنید خود همین استفاده از روانشناسی  صاحبان سرمایه در مدیریت اطلاعات ، و عدم استفاده ما از دستاوردهای روانشناسی هم  به موفقیت های بیشتر  سرمایه داری و به عقب تر ماندن ما کمک کرده است؟
 • ·       دولتهای‌ سرکوبگر ‌با‌داشتن‌۱ - ‌پول‌ - ۲دستگاه سرکوب‌ ۳- رسانه‌‌ مطلقا ‌بر‌نیروهای‌‌عدالتخواه‌ بر‌تری‌ داشتند. اما ‌در‌حال‌ حاظر‌‌نیروهای‌عدالتخواه ‌نیز دارای ‌رسانه ‌اجتماعی ‌مانند‌ همین ‌رسانه‌ای که‌ شما‌ صحبت‌ میکنید ‌هستند‌‌ پس‌ در ‌جهان سوم‌‌ مفید ‌هم ‌می‌توانند ‌باشند‌.
 • ·       ارزش واقعی این بیانات و اطلاعات در این نکته نحفته استکه آنچه را در ضمیر ما بوده,وآنرا احساس مینمودیم, به ادراک و فهم ملموسی رساند. متشکرم که موجبات این درک را برایم فراهم نمودید
 • ·       آیا هجوم امپریالیسم در زمان گذشته با حال تشدید نشده است؟ در صورتی که آگاهی های انسان های اکثریت جوامع بیشتر شده است. تاثیر تکنولوژی در این مورد چه بوده است؟
 • ·       جناب فانی ظاهرا مردم جهان با مفهوم بزرگ مالکی یاطبقه بزرگ مالکان در عرصه شبکه‌های اجتماعی به مدد رشد پُرشتاب تکنولوژی مواجه هستند. آیا در جنبش طبقاتی کشورمان جای طرح شعار "خلع ید از بزرگ مالکان شبکه‌های اجتماعی" به عنوان یک مطالبه اجتماعی راهگشاست و زمینه عینی یا ذهنی برای طرح آن وجود دارد؟ خودتان چه پیشنهادی برای مقابله آن دارید؟
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: