ایرج مصداقی :دادگاه نوری در آلبانی، مرگ حاج داود، جنگ بدنه و فرماندهی سپاه، شیادان

ایرج مصداقی :دادگاه نوری در آلبانی، مرگ حاج داود، جنگ بدنه و فرماندهی سپاه، شیادان و مبارزه مسلحانه، سوختن رئیسی

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: