ایرج مصداقی :دفاعیات نوری، دولت نظامی ؛ اصفهان، ۵۷ و انقلاب، پدر زم و حقه بازان، «کوچه»

دفاعیات نوری، دولت نظامی، بحران آب و اصفهان، ۵۷ و انقلاب، پدر زم و حقه بازان، «کوچه» و فرهادی
بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: