افزایش بالای ابتلا در جهان به بیماری کرونا وهشدار سازمان بهداشت جهانی