عکس های سواحل شهر های فراموش شده من... (مازندران)

می گویند، تصور یک مهاجر از شهر خود؛ تصویر آخرین روزی است که آنجا را ترک کرده است. 28 سال البته زمان کافی برای فراموشی است که همه چیز را حتی آخرین تصویری _که زمانی مخفیانه از شهرت گذشتی و یواشکی پرده اتوبوس را به کناری زدی و در دل سیاهی شب، شهر ت را با حسرت و انبوهی از خاطرات مخفیانه ترک کردی... _ از خاطرت محو شوند. امروز عکس هایی دیدم از سواحل مازندران. راستش تعجب کردم؛ پیشرفته و با آنچه من دیده بودم بسیار متفاوت بود، هر چند که عکس ها هوایی بودند..

می گویند، تصور یک مهاجر از شهر خود؛ تصویر آخرین روزی است که آنجا را ترک کرده است. 28 سال البته زمان کافی برای فراموشی است که همه چیز را حتی آخرین تصویری _که زمانی مخفیانه از شهرت گذشتی و یواشکی پرده اتوبوس را به کناری زدی و در دل سیاهی شب،  شهر ت را با حسرت و انبوهی از خاطرات مخفیانه ترک کردی... _ از خاطرت محو شوند. امروز عکس هایی دیدم از سواحل  مازندران. راستش تعجب کردم؛ پیشرفته و با آنچه من دیده بودم بسیار متفاوت بود، هر چند که عکس ها هوایی بودند و کاش از داخل خانه ها و از قلب و فکر مردم هم فیلمی گرفته می شد. با هم این عکس ها را مرور می کنیم:

بخش: 
انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.