الشرق الاوسط: جلوگیری از وقوع جنگ با ایران دشوار است