بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟

بحران اوکراین – جهان به کدام سو میرود؟
مهدی فتاپور، در اتاق تلگرام اتحاد چپ
پنجشنبه ۲۶ اسفند ماه برابر با ۱۷ مارس ۲۰۲۲

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

نظردهی با فیسبوک: